Аналіз  регуляторного  впливу

до  проекту  рішення      сільської ради

                     «ПроПорядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди

комунального майна, що належитьКобриново-Гребельській       територіальній громаді та 

затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу

плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна» 

         Проект  рішення     сільської ради  «Про Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна, що належитьКобриново-Гребельській   територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна»  розроблений відповідно до норм Цивільного , Господарського кодексів України, Законів України „Про оренду державного та комунального майна ” із змінами,   «Про засади державної регуляторної політики»,  постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна», з урахуванням  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995р. № 786 зі змінами і доповненнями, Типового договору оренди  індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000  N 1774 із змінами

           Проект рішення   розроблений з метою  поповнення  бюджету сільської ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  територіальної громади за рахунок здачі в оренду  об»єктів , що не використовуватимуться  територіальною громадою за цільовим призначення.            

    Аналіз впливу  цього регуляторного акта  розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

 У процесі проведення аналізу визначались:

- проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

- цілі державного регулювання;

- прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

- механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

- можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

       -  очікувані результати прийняття акта;

-  строк дії акта ;

- показники результативності акта;

- заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Результати аналізу викладені  письмово згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  № 1151 від 16.12.2015 р.

                                                   1. Визначення проблеми

    Частиною 6 статті 9 Закону    України „Про оренду державного та комунального майна” передбачено, що  Порядок   проведення  конкурсу для об'єктів, що перебувають у комунальній власності,  визначається органами місцевого самоврядування.

    Разом з тим, Методики розрахунку та  ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна і форми типового договору оренди комунального майна діючим законодавством України не визначено.

    Тому цю проблему пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, оскільки    вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

На сьогодні в сільській раді:

а)  відсутні договори  оренди  комунального  майна;

б) перелік комунального майна, що може бути передано в оренду  не затверджений;

в) кількість суб»єктів господарювання, які можуть бути потенційними орендарями комунального майна не відома.

Разом з тим, в майбутньому є  можливість та перспектива для  визначення переліку такого комунального майна  та надання його в оренду.

Тому, виникла необхідність  державного регулювання цієї проблеми.

Основні групи (підгрупи), на які проблема  може в майбутньому мати  вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

 

Держава

                      +

 

Суб’єкти господарювання,

                       +

 

 

 

 

 

     Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення сільської ради «Про Порядок надання в оренду, проведення конкурсів на право оренди комунального майна, що належить  територіальній громаді та  затвердження Методики розрахунку, ставки орендної плати , пропорції розподілу плати за оренду комунального майна,форми типового договору оренди комунального майна» .

 

     В зв’язку з цим та з метою  наповнення сільського бюджету розроблено та виноситься на затвердження  сільської  ради проект вищевказаного  рішення.

 

 

         П. Цілі державного регулювання

        

         Проект регуляторного акту спрямований на виконання законодавства в частині  щодо затвердження органом місцевого самоврядування порядкупроведення  конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності  та сприяння  регуляторному середовищу.

        Основними цілями прийняття регуляторного акту є: 

- впорядкування процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває  у комунальній власності ;

- визначення умов оренди комунального майна, методики розрахунку орендної плати, ставок  та порядок використання орендної плати;

- поповнення дохідної частини сільського  бюджету за рахунок надходжень від оренди комунального майна. 

      Ш. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення    цілей.

           1. Визначення альтернативних способів 

           В якості  альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути   збереження  існуючої  ситуації , що призводить  до поглиблення  існуючої проблеми, можливе  не до поступлення коштів у місцевий бюджет .

          В разі не прийняття рішення, оренду комунального майна, яке не використовується за цільовим призначенням, не можливо застосовувати, і як наслідок, майно буде  руйнуватись та втрачати свою вартість, що призведе до не до поступлення коштів у сільський бюджет.  

          У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна та при зведе до додаткових  надходжень о місцевого бюджету .

                   1. Визначення альтернативних способів

____________________________________________________________________

Вид альтернативи                                Опис альтернативи

____________________________________________________________________

Альтернатива 1                                      відсутність регулювання

                                                                                                   

Альтернатива 2                                    врахування  балансу інтересів 

 

         Основними групами , на які проблема справляє вплив є члени територіальної громади, які отримають покращення соціально-економічного стану в населеному пункті, оскільки сільський бюджет поповниться за рахунок плати за оренду комунального майна, а також   суб*єкти господарювання, які зможуть використовувати  об»єкти оренди для своїх господарських потреб та здійснення господарської діяльності.

     Проблема не може бути розв’язана за допомогою відсутності регулювання,  ринкових механізмів, а також діючих регуляторних актів, оскільки законодавство  вимагає встановлення конкретного порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна   рішенням сільської ради  .           

      2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

     Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання:

 

                           Оцінка впливу на сферу інтересів держави

____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                             Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________ 

Альтернатива 1                                  не має                                        зменшення  надходжень

                                                                                                                до бюджету;

 

Альтернатива 2                        наповнення бюджету                                      не має

         

                          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________

Альтернатива 1                              не має                                                        не має

            

Альтернатива 2                      збільшення доходів

                                                місцевого бюджету та покращення               не має

                                                соціально-економічного стану  села _____________________________________________________________________________

 

                          Оцінка впливу на сферу інтересів суб»єктів господарювання

_____________________________________________________________________________

Вид альтернативи                          Вигоди                                                   Витрати

_____________________________________________________________________________ 

Альтернатива 1                              не має                                                        не має

            

Альтернатива 2                           можливість використовувати                сума сплаченої

                                                     орендоване майно для своєї                   орендної плати

                                                    господарської діяльності та

                                                    отриманняприбутку                          

  ___________________________________________________________________     

 

                    Оскільки на сьогодні не визначене майно комунальної власності, яке має передаватись в оренду, не проведена його експертна оцінка, не можна встановити стартову орендну плату. Оскільки  не  визначено які саме суб»єкти господарювання  можуть взяти участь у конкурсі на право оренди   цього майна та за якою платою, тому  розрахунки витрат суб»єктів господарювання  не проводяться.

_____________________________________________________________________________

 

                               Оцінка вибраного  способу  досягнення цілей

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок відчуження комунального майна

Відсутні

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Відсутні

прозорість і гласність у процесі відчуження комунального майна

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Прозорість механізму проведення конкурсу на право оренди комунального майна

Сплата за оренду  комунального майна, яка має  бути не нижчою ніж  експертна оцінка

 

Громадяни  

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями

Відсутні

      

 Отже, альтернативний спосіб досягнення мети є неприйняття вказаного  регуляторного акту, і зв»язку з чим не  має вигод для  жодної із сторін .

          Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми.

        IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

       Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

       Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 

 4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде); 

 3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); 

 1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

_____________________________________________________________________________

Рейтинг результативності       Бал результативності        Коментарі щодо присвоєння бала

_____________________________________________________________________________ 

Альтернатива 1                                      1                         (проблема продовжує існувати)

 

Альтернатива 2                                      4                        ( проблема більше існувати не буде)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування

                                                                                                                  відповідного місця  

                                                                                                                  альтернативи у

                                                                                                                  рейтингу

____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1                      відсутні               відсутні                     (проблема продовжує

                                                                                                                 існувати)

 

Альтернатива 2                      збільшення доходів                              ( проблема більше

                                                місцевого бюджету                                існувати не буде)

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                           

____________________________________________________________________________

Рейтинг          Аргументи щодо переваги                                         Оцінка ризику зовнішніх

                       обраної альтернативи/причини                                  чинників на дію

                        відмови від альтернативи                                          запропонованого

                                                                                                              регуляторного акта

_____________________________________________________________________________

 

Альтернатива 1         збільшення надходжень до                             не має

                                    бюджету –відсутнє

           

Альтернатива 2         збільшення надходжень до

                                   бюджету                                                            не має

           

_____________________________________________________________________________         

        Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум за оренду коммунального майна   до місцевого бюджету. 

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

      Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

- затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди  комунального майна;

-  інформування  членів громади про встановлений порядок оренди  комунального майна;

 - забезпечення надходжень  до сільського бюджету.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

        Згідно законодавства  до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення Порядку проведення конкурсу на право оренди  комунального майна. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  сільської ради.        Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин .

     Після прийняття зазначеного рішення, дії  сільської ради з питань проведення конкурсу на право оренди  комунального майна  відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

     Розв*язання проблеми можливе також при застосування сільською радою  заходів для впровадження цього регуляторного акта.

      Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту , яка  полягає у:

-     балансі інтересів :

простоті  та доступності  положень рішення;

простоті виконання  вимог рішення;

врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання , на яких  поширюється  дане рішення . 

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується. 

      У1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

    Оскільки договорів  на право оренди  комунального майна на сьогодні не має,  не відома також кільськість суб»єктів господарювання, які можуть звернутись з заявою про оренду комунального майна, розрахунок витрат  на запровадження державного регулювання  для суб»єктів малого  підприємництва  не  можливо провести, але є сподівання, що в майбутньому  процедура  запрацює.

  Тому,  здійснюється орієнтовний розрахунок   витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

                                                        ТЕСТ 
                                 малого підприємництва (М-Тест)

   1.  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.05. 2019 р. по 21.05. 2019 р.

______________________________________________________________________________

Порядковий   Вид консультації (публічні консультації, Кількість учасників  Результати                     номер              круглі столи, наради, робочі зустрічі ,      консультацій ( осіб) консультацій

                         запити до підприємців тощо)

_______________________________________________________________________________

    1.                                            консультації                                 3                         позитивні

 

          Основні результати консультацій :   суб*єкти малого підприємництва, які в майбутньому можуть стати  потенційними орендарями  комунального майна,    вважають за  необхідність  регулювання /встановлення / конкретного Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна рішенням сільської ради, при цьому стартова орендна плата має розраховуватись за формулою згідно Методики з врахуванням експертної оцінки.

      2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких може  поширюватись  регулювання:  - 3  одиниці.

      Питома вага  мікро суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)  

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниць

Відсутні

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

5

Інші процедури (уточнити)

Оцінка вартості комунального майна

 

 

 

Згідно експертної оцінки

6

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

Очікувана орендна плата по договору, але не нижча, ніж розрахована по формулі згідно Методики з врахуванням  експертної оцінки майна

7

Кількість суб’єктів господарювання, що можуть  виконати вимоги регулювання, одиниць       

3

8

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Згідно договору на підставі проведеного конкурсу, але не нижче ніж розрахована стартова орендна плата з врахуванням експертної оцінки майна

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

1год.х9,29 грн

9,29

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1год.х9,29 грн

9,29

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Відсутні

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Відсутні

13

Інші процедури (уточнити)

 

14

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

18,58

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

18,58 х 3 =55,74

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет  Кобриново-Гребельської сільської  ради

                                                      (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва )

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання      

----

----

-----

----

----

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні , виїзні

----

----

-----

----

----

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання     

----

----

-----

----

----

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання       

----

----

-----

----

----

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

----

----

-----

----

----

6. Підготовка звітності за результатами регулювання 

----

----

-----

----

----

Разом за рік   

х

х

х

х

----

 

 

 

 

 

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

    Отже,      бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні. 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Розмір орендної плати комунального майна з врахуванням експертної оцінки

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

18,58 х 3 =55,74

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2)

Сума орендної плати за  комунальне майно по договору +  55,74

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Відсутні

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2 + рядок 4)

Сума орендної плати за  комунальне майно по договору +  55,74

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

    Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання- відсутні.

      УП. Обгрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту.

 

      З моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії безстроковий – до винесення змін до діючого законодавства України.

 

УШ. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акта.

 

       У разі запровадження запропонованого проекту рішення сільської ради  очікується наступний результат:

       1. Відповідність Порядку проведення конкурсу на право оренди  комунального майна діючому законодавству України .

         2. Надходження   коштів  до місцевого бюджету  від оренди  комунального майна та  спрямування їх на соціально - економічний  розвиток села та ремонт об’єктів соціальної сфери .

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  територіальної громади  .

          Показниками  ефективності регуляторного акта є:

   -Збільшення надходжень до сільського бюджету внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення сільської ради;

    - в зв»язку з тим, що проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради, рівень поінформованості членів територіальної громади та потенційних покупців комунального майна  високий.

 

 

1Х.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

               Терміни відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення сільської ради встановлені :

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту ;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту .

- періодичне – через три роки після набрання чинності регуляторного акту.

 

         Метод  проведення відстеження результативності – статистичний.

 

         Вид даних , за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичний.

 

 

Сільський голова                                                                 В.І.Маляр

 

ПРОЕКТ

 

                      КОБРИНОВО-ГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                    ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

______СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

                                                    РІШЕННЯ

___________________

с.Кобринова Гребля 

№ _________

 

 

 

Про  Порядок проведення конкурсу на право оренди, Методику розрахунку орендної плати та Типовий договір оренди  майна, що належить до комунальної власності Кобриново-Гребельської сільської ради

 

            Відповідно статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про оренду державного та комунального майна» із змінами,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого Наказом фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 із змінами, з метою упорядкування питань управління комунальною власністю територіальної громади села, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1.Сільська рада від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до закону, здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їх відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Сільська рада в межах своїх повноважень щодо управління комунальним майном територіальної громади села діє самостійно і несе відповідальність насамперед перед населенням села. Сільська рада керується принципом поєднання державних і самоврядних інтересів.

2.Визнати Кобриново-Гребельську сільську раду єдиним орендодавцем комунального майна, що належить територіальній громаді села.

 

3. Затвердити:

3.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна Кобриново-Гребельської сільської ради(додаток 1).

3.2. Методику розрахунку  орендної плати  за  майно, що перебуває у комунальній власності Кобриново-Гребельської сільської ради, ставки орендної плати  та пропорції її розподілу  (додаток 2).  

3.3. Типовий договір оренди  індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна, що є комунальною власністю Кобриново-Гребельської сільської ради (додаток 3). 

4.Взяти до відома, що дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в місцевому ЗМІ та офіційному веб-сайті сільської ради.  

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань економічного розвитку села,комунальної власності, та регуляторної політики.

    

Сільський голова                                    В.І. Маляр                  

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток № 1   

                                                                                      до рішення  сесії  7 скликання  

                                                                                      № ___      від _______р.

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належитьКобриново-Гребельській      територіальній  громаді 

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади села (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуваннямпостанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р.  № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди державного майна»,   з метою впорядкування процедури проведення Конкурсу на право оренди комунального  майна, що належить  територіальній  громаді села.

1.2. Цей Порядок  визначає організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду комунального майна, що належить   територіальній громаді  села,  а саме порядок підготовки матеріалів та проведення Конкурсу  на право оренди комунального майна,  зокрема  нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного комунального  майна (надалі - майно), юридичним та фізичним особам, майнові відносини між орендодавцем та орендарем щодо подальшого використання майна

ІІ. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення (чи його частина);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2.Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди, або закінчення терміну дії договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем.

2.3. Нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення (чи його частина) може передаватися в оренду при умові, що на нього є:

незалежна (експертна) оцінка   майна;

правовстановлюючий документ про право власності на комунальне майно.

2.4.При укладанні договорів оренди нерухомого майна терміном на три роки і більше, проводиться нотаріальне посвідчення договорів оренди. Оплата робіт, пов’язаних з оформленням відповідних матеріалів (нотаріальне посвідчення, довідка характеристика, держмито та ін.), покладається на орендаря.

ІІІ. Орендодавець

Орендодавцем  за цим Порядком є:

-            сільська рада  щодо комунального майна, яке належить  територіальній громаді  (будівлі, споруди, приміщення), окремого індивідуально визначеного майна,  яке безпосередньо знаходиться у неї на балансі,

                                                      ІV. Орендарі

Орендарями майна можуть бути:

-         юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;

 

 

-         громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності  в установленому законом порядку.

 

 

          Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України.

                                    V. Передача майна в оренду

 

    5.1. Передача комунального майна, що належить  територіальній громаді села  в оренду здійснюється:

5.1.1. Щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах.

5.1.2. При згоді  орендодавця та за заявою орендаря шляхом продовження терміну дії  договорів оренди щодо майна, яке перебувало в оренді і договори по якому закінчуються , якщо орендар добросовісно виконував умови договору, при цьому умови нового договору повинні відповідати нормам прийнятої  Методики,   з урахуванням незалежної оцінки вартості майна.

     Орендодавець повідомляє орендаря про нові умови договору за 60 днів до закінчення договору.  У разі не згоди орендаря  на нові умови договору, орендодавець має право оголосити конкурс на оренду цього майна.

     5.2. Рішенням  сільської ради  щороку затверджуються переліки нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду.

 

     5.3.Підготовку документів для проведення Конкурсу на оренду майна, яке надається в оренду вперше,   здійснює виконавчий комітет , який  є організатором Конкурсу.

      5.4. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться з метою його ефективного використання.

      5.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам Конкурсу, переможець Конкурсу визначається  Конкурсною комісією  на підставі аналізу  пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам Конкурсу, об’єкт оренди передається в оренду на умовах, запропонованих єдиним учасником, якщо вони не гірші умов Конкурсу.

                    VI. Ініціатива ( пропозиція) щодо оренди майна

 

       6.1.Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

 

-   від фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями  ;

 

-   від    сільської ради.

 

 

               VІІ. КОМІСІЯ ПО ПЕРЕДАЧІ  МАЙНА В ОРЕНДУ.

4.1. Комісія по передачі майна в оренду (далі Комісія) утворюється і затверджується розпорядженням голови Кобриново-Гребельської сільської ради.

До складу комісії входять:  

- голова комісії – cпеціаліст-землевпорядник сільської ради;

- секретар комісії – секретар Кобриново-Гребельської сільської ради;  

- члени комісії: голова постійної депутатської комісії Кобриново-Гребельської сільської ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, інші депутати сільської ради (за бажанням).

4.2. Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов та строку передачі комунального майна в оренду;

- оприлюднення намірів передачі майна в оренду;

- визначення розміру місячної орендної плати, в тому числі початкового (мінімального) для конкурсу з врахуванням ПДВ, розрахованої відповідно до діючої Методики розрахунку орендної плати;

- визначення умов конкурсу;

- визначення терміну проведення конкурсу;

- оголошення про проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами документів (учасників конкурсу);

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколу про передачу комунального майна в оренду.

4.3. Комісія розглядає плани використання, поліпшення об'єкту та співпраці з територіальною громадою села подані претендентами. За підсумками розгляду оголошує прийняті нею умови використання, поліпшення об'єкту та співпраці  з територіальною громадою села, що випливають з пропозицій учасників, не оголошуючи при цьому учасників, що їх запропонували та оприлюднюють рішення у засобах масової інформації.

4.4. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до експертів та фахівців.

4.5. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому не менше як половини всіх  членів  комісії.

4.6. Рішення комісії приймаються більшістю присутніх на засіданні членів комісії та оформлюються  протоколом,  який  підписується  головою, секретарем та членами комісії.

4.7. Комісія розпочинає свою роботу з моменту прийняття рішення про її створення.

4.8. Керує діяльністю комісії й організовує роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях.

Підготовку матеріалів на розгляд комісії здійснює секретар комісії.

4.9. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

4.10. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

 

 

 

                VІІI. Умови конкурсу

 

7.1.Умовами конкурсу є :

розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ( у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об'єкта.

 

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки можуть бути :

здійснення певних ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

збереження, створення нових робочих місць;

вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання прилеглої території;

компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

 

7.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченню виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається  за Методикою  розрахунку, ставки орендної плати і  пропорції розподілу     плати за оренду комунального майна.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу  разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

 

 7.3.  Оголошення про конкурс публікується за рішенням орендодавця у місцевій пресі та на сайті сільської ради не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинне містити такі відомості:

- Інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження,  наявність майна в заставі, податковій заставі, оренді).

- Умови конкурсу.

- Дата, час і місце проведення конкурсу.

- Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу).

- Інша інформація.

          Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нового проекту договору оренди, який відповідав би умовам конкурсу.

            7.4. Для участі у конкурсі учасник конкурсу  подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

7.4.1. Заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

7.4.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів ( для ознайомлення членами конкурсної комісії);

- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

- звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України);

       - інформація  із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців подається працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру;

           - копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення членами конкурсної комісії);

       - копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом ( для ознайомлення членами конкурсної комісії);

для фізичних осіб - підприємців:

- копію документа, що посвідчує особу (копія паспорта (стор.1,2,11) та місце реєстрації, копія ідентифікаційного номера ( для ознайомлення та встановлення особи членами конкурсної комісії);

- інформація  із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців подається працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру;

- копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення членами конкурсної комісії).

Після ознайомлення членів комісії  з представленими документами, секретар конкурсної комісії робить про це відмітку в протоколі засідання конкурсної комісії.

 

7.4.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди).

 

ІХ.Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого комунального майна

 

          8.1. Конкурс на право оренди нерухомого комунального  майна проводиться при передачі в оренду комунального майна вперше, звільнення комунального майна від попереднього орендаря в зв»язку з закінченням договору оренди та небажанням його продовжувати або достроковим розірванням договору оренди.

         8.2. Проведенню конкурсу на право оренди комунального майна передує виконання незалежної оцінки вартості об’єкта оренди.

         8.3. Оцінка об’єкта оренди здійснюється  за  методикою,  затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України .

         8.4.. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди об’єкта та проводиться за рахунок переможця конкурсу або  Орендаря, який подав заяву на продовження договору оренди комунального майна. У разі, якщо на момент конкурсу або продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору  оренди  провадиться оцінка об’єкта оренди.

        8.5. Суб’єкт оціночної діяльності визначається  на конкурсних умовах, згідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду Державного майна України   від                       29.08.2011  N 1270 , зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції України

19 вересня 2011 р. за N 1096/19834 зі змінами та доповненнями, основним критерієм якого є:

- вартість, термін виконання та якість незалежної оцінки, досвід роботи в оціночній сфері.

      8.6. Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності  проводить конкурсна комісіясільської ради з розгляду питань щодо оренди комунального майна.

      8.7. Умови та термін проведення конкурсу визначає своїм рішенням Орендодавець.

      8.8. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія, створена  рішенням  сільської ради.

      8.9. До складу комісії обов’язково включаються представники: орендодавця (балансоутримувача), депутати сільської ради (за згодою).

       8.10.Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.

      8.11. Основними завданнями та функціями комісії є :

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- складання протоколів  та надання їх на затвердження орендодавцю.

      8.12. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

      8.13. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу  голова Комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

      8.14. Рішення Комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Комісії.

     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається  з числа представників орендодавця.

     8.15. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації Комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників Конкурсу.

     Члени Комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  Конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

про учасників Конкурсу,  їх кількість та Конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу.

    8.16. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

    8.17. Конкурс проводиться  в один етап, на якому визначається переможець

 

                       Х. Процедура проведення конкурсу

 

     9.1. Конкурс проводиться за ініціативою власника майна   або за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження двох або більше  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

    9.2. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

     9.3. У разі надходження після  оголошення конкурсу  заяви про оренду нерухомого майна від бюджетної організації або заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, структурного підрозділу підприємства, від господарського товариства, утвореного трудовим колективом цього підприємства, структурного підрозділу підприємства, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до вимог законодавства.

     9.4. Пропозиції відносно стартової ціни установлюються Орендодавцем на підставі даних незалежної експертної оцінки та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна. Різниця між початковою і наступними цінами, запропонованими учасниками конкурсу, повинна бути не менше 5 відсотків.

     9.5. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

     9.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди відповідно до умов конкурсу, переможцем вважається учасник конкурсу, який зайняв друге місце. У разі його відмови конкурс вважається недійсним.

     9.7. Після закінчення засідання комісії складається протокол, у якому зазначається:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов’язання учасників;

- обгрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами комісії і залишається в орендодавця.

Про результати конкурсу  повідомляються всі  учасники та публікуються  на сайті сільської ради.

      9.8. За  результатами  конкурсу  Орендодавець  приймає рішення про передачу об’єкта в оренду та укладає договір оренди.

      До умов договору оренди включається орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, але не менше, ніж визначено чинним законодавством, та інші пропозиції переможця конкурсу.

      9.9.Орендар має право передати в суборенду  орендоване нерухоме майно або його частину та інше окреме індивідуально визначене майно з дозволу орендодавця оформленого у вигляді рішення. Для цього орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають на  орендодавцю заяву – клопотання та обґрунтування необхідності передачі майна в суборенду.

     9.10. Термін суборенди не може перевищувати терміну оренди.

     Розмір  плати за суборенду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленою Методикою розрахунку орендної плати, затвердженою сільською радою.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки  вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати,  і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

      9.11. Орендар після отримання дозволу  зобов’язаний  у п’ятиденний термін надати  орендодавцю один примірник договору  на суборенду, укладеного між орендарем та суборендарем та акт приймання-передачі майна.

      При  припиненні основного договору,  суборендар зобов’язаний повернути орендарю майно за актом  приймання-передачі на протязі 5-ти календарних днів з дати повідомлення. Один примірник акту приймання-передачі (між орендарем та суборендарем) надається орендодавцю. У разі його відсутності (ненаданні) питання продовження оренди майна за основним договором не розглядається.

     9.12. Передача майна  в оренду не припиняє право комунальної власності на це майно територіальної громади.

ХІ. Порядок оголошення конкурсу на оренду майна   за ініціативою фізичних та юридичних осіб, державних, комунальних та інших підприємств, які можуть бути орендарями 

10.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву орендодавцю із зазначенням:

- назви та місця знаходження об’єкта оренди, цілі його використання;

- найменування, місця знаходження (місця проживання) заявника.

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб:

- копії статуту та установчого договору ( тільки для ознайомлення);

- копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення);

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом та необхідно для використання  майна, що має орендуватись ( тільки для ознайомлення).

 Окремо, працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру, здійснюється перевірка наявності даних про юридичну особу в  Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

для фізичних осіб - підприємців:

-  документ, що посвідчує особу ( паспорт (стор.1,2,11) та місце реєстрації, довідка про  ідентифікаційний  номер ( все тільки для ознайомлення та підтвердження особи);

- інформація з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців береться працівником сільської ради, який має доступ до відповідного Реєстру ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку ( для ознайомлення).

10.2. За результатами розгляду може бути запропоновано прийняття рішення про:

надання дозволу на  оренду комунального майна   ;

мотивовану відмову.

Дозвіл на  оренду комунального майна  оформляється у вигляді рішення сільської   ради .

10.3 Орендодавець протягом п’яти днів після погодження надання в оренду комунального майна розміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

10.4 Протягом 20 робочих днів після дня оприлюднення  оголошення,  орендодавець приймає заяви  на оренду відповідного майна.

10.5 Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм розпорядчим документом затверджує результати вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець проводить  конкурс на право оренди.

У разі надходження однієї заяви про оренду певного майна (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього майна орендодавець  повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього майна.

Укладення договору оренди нерухомого майна та нарахування орендної плати покладається  на орендодавця  майна, що належить  територіальній громаді  села.

У разі, коли подана лише одна заява орендодавець укладає договір оренди нерухомого майна із заявником та подає у виконавчий апарат  ради один примірник договору з  документами, зазначеними у п.6.1. даного Порядку.

10.6. Проведення конкурсу на право оренди здійснюється за процедурою відповідно до розділів УШ, 1Х цього Порядку.

10.7. В разі, коли до орендодавця надано заяву від орендаря про дозвіл на продовження терміну дії договору оренди, такий дозвіл може бути  надано рішенням сільської   ради.

     10.8. Для отримання дозволу на продовження терміну дії договору оренди, орендар   надає  раді своє клопотання  із зазначенням у ньому адреси, площі, бажаного строку оренди, мети використання об’єкта, довідку про відсутність  заборгованості орендаря з орендної плати, комунальних платежів, розрахунок пропонованої орендної плати.

     10.9. Після  закінчення  терміну дії  договору оренди орендар, який належним   чином   виконував  свої  обов'язки  за  договором,  має переважне  право,  за  інших  рівних  умов,  на укладення договору оренди  на  новий термін,  крім  випадків,  якщо орендоване майно необхідне  для потреб його Балансоутримувача. У разі якщо Балансоутримувач  має намір використовувати  зазначене  майно  для власних потреб, він повинен письмово  попередити  про це Орендаря не пізніше ніж за  місяць до закінчення терміну договору.

 

    10.10.  Орендар,  який  належно  виконує  свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна,  строк дії якого закінчується,  має право на продовження договору оренди на новий строк. Орендар, який  має  намір скористатися таким правом,  повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць  до  спливу строку договору оренди нерухомого майна.

  

     10.11.У разі якщо на момент  продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження терміну дії договору  оренди  проводиться незалежна оцінка об’єкта оренди за рахунок Орендаря. Вибір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється на конкурсних умовах.

     10.12. При продовженні терміну дії  договору оренди,  орендна плата визначається із застосуванням орендних  ставок, які діють  на дату продовження  договору, але орендна плата має бути розрахована  з урахуванням  індексу  інфляції за весь  попередній  період дії договору оренди.

10.13. Орендар, який відмовляється від виконання вимог цього Порядку, повинен повернути  об’єкт оренди у визначений договором термін.

10.14.  Об’єкти оренди, які є пам’ятниками архітектури, історії та культури передаються в оренду  при погодженні умов використання цих об’єктів з органом охорони культурної спадщини.

 

ХІІ. Порядок обліку,     укладених договорів оренди комунального  майна, що належить територіальній  громаді

11.1. Облік укладених договорів оренди нерухомого комунального майна здійснює виконавчий апарат  ради, іншого індивідуально визначеного майна – орендодавець.

11.2. Профільна постійна комісія  ради здійснює контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду.

11.3. Виконавчий комітет  зобов’язаний щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до  ради звіт про стан використання коштів  від здачі в оренду майна (згідно форми), відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду.

 

Сільський голова                                                                    В.І. Маляр

 

 

 

 

 

Додаток  2

до

 

МЕТОДИКА

розрахунку  орендної плати  за  майно, що перебуває

 у комунальній власності Кобриново-Гребельської сільської ради

та пропорції  її розподілу

 

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна (будівель, приміщень) та окремого індивідуально визначеного майна територіальної громади .

2. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцю  незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

У разі використання орендарем приміщення за різним цільовим призначенням, розрахунок орендної плати проводиться на підставі акту розмежування орендованої площі, складеного комісією у складі орендодавця і орендаря.

4.До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно розміру орендованої загальної площі або за окремими приладами обліку.

Витрати осіб з інвалідністю, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди

Коли термін дії оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності, на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом цього місяця, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

За базу для розрахунку орендної плати приймається вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.

6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

Опл

=

  (Воз + Внм) х Сор.ц 
100

 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1 до Методики.

7.  Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

8.  У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл

=

          Вп х Сор      ,  
100

 

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена ззгідно з додатком 2 до Методики.

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки

9. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, Пенсійним фондом України та його територіальними органами, Фондом соціального страхування України, робочими органами його виконавчої дирекції та їх відділеннями, Державною службою зайнятості (Центральним апаратом), регіональними та базовими центрами зайнятості, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Також 1 гривню становить розмір річної орендної плати, що сплачується:

 • Національним банком та уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління Державної судової адміністрації, інших державних органів або у комунальну власність;
 • уповноваженими банками, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, за оренду з метою використання для зберігання запасів готівки Національного банку нерухомого майна, що закріплене за Національним банком на праві господарського відання.

Індексація річної орендної плати, зазначеної в абзацах першому - четвертому цього пункту, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

10. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепловодопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

11.Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс.

=

            Опл           
12

х Ід.о. х Ім,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

12. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

13. Термін внесення орендної плати визначається умовами договору оренди.

14. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня  реєстрації його письмової заяви.

16. Орендна плата, розрахована за цією Методикою, перераховується:

- за оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та міста району – 70 відсотків орендодавцю (балансоутримувачу майна)  –30 відсотків до районного бюджету;

- за окреме індивідуально визначене майно, орендодавцем якого є підприємство, установа, організація спільної власності територіальних громад сіл та міста району за нерухоме майно:

50 відсотків від одержаної орендної плати (після сплати податків на додану вартість та прибуток)до загального фонду районного бюджету;

50 відсотків – орендодавцю на балансі якого перебуває це майно і використовується на утримання, відновлення своїх основних засобів та поповнення власних обігових коштів.

17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до районного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до сільського бюджету здійснюється орендодавцем.

 

Секретар                                          Г.П. Мазур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                               до Методики  розрахункуорендної плати  за  майно,що перебуває у комунальній власності територіальної громади, та пропорції її розподілу

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів підприємств

 

Цілісні майнові комплекси підприємств

Орендна ставка, відсотки

з організації концертно-видовищної діяльності, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей

10

з організації виставкової діяльності, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, ресторанів

9

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), електроенергетики, зв’язку, ресторанного господарства (крім ресторанів)

8

Лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

7

автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та |текстильної) промисловості, з виробництва  будівельних матеріалів   Автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоровя, легкої (крім швейної і текстильної)промисловості з виробництва будівельних матеріалів

6

Інші об’єкти

5

 

Сільський голова                                В.І. Маляр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Методики розрахункуорендної плати за майно,що перебуває у комунальній власності територіальної громади, та пропорції її розподілу

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна

 

Використання орендарем нерухомого

майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотки

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3. Розміщення:

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

- офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

30

4. Розміщення:

- виробників реклами;

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу,тренажерних залів;

- торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

25

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- ресторанів;

- приватних закладів охорони здоров'я;

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

- редакцій засобів масової інформації:

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

 - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9. Розміщення:

- крамниць-складів, магазинів-складів;

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

- торговельних об'єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

- промислових товарів, що були у використанні;

- автотоварів;

- відео- та аудіопродукції;

- офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету;

- антен;

- технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

- складів;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

15

12. Розміщення:

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

13. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба);

- стоянок для автомобілів

12

14. Розміщення:

- комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- приватних навчальних закладів;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

-редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики у пункті 8 цього додатка;

- суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

- інформаційних агентств

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення:

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- аптек, що реалізують готові ліки;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

8

17 Розміщення:

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7

18. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

19. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

6

20. Розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- оздоровчих закладів для дітей та молоді;

- санаторно-курортних закладів для дітей;

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

5

21. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

- громадських вбиралень;

- камер схову;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

22. Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом);

- науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

23. Розміщення:

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

- бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- дитячих молочних кухонь;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

2

24. Розміщення:

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

1

25. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більше як 50 кв. м;

- для частини площі, що перевищує50 кв. м;

 

 

 

3

7

ПриміткаОрендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7..

 

 

 Сільський голова                                    В.І. Маляр

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

Додаток  3

до рішення

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

індивідуально визначеного (нерухомого та іншого) майна,

що належить до комунальної власності територіальної громади

 

 _________________          № ___        „ ___ ”  _____________  20 __ р

Ми, що нижче підписалися,_______      __________________________________

                                          (повна назва Орендодавця )

(надалі - Орендодавець) в особі    ______________________________________

                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку

                                                            (назва документа, N наказу)

та  ________________________________________________ (надалі - Орендар)               (повна назва особи Орендаря згідно до реєстрації) 

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з іншого боку,

(статут, довіреність тощо)

уклали цей Договір про наведене нижче:

 1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене  майно  __________________________________________________________________                                                                                     (повна назва)     

(надалі - Майно), площею ____________ кв.м., розміщене за адресою:______________________________________________, що перебуває на балансі _____________________________________ (далі - Балансоутримувач), вартість якого  визначена згідно з висновком про вартість / актом оцінки на "____"______________ 20__ р.  і становить за незалежною оцінкою / залишковою вартістю ____________________________ грн з урахуванням індексації.

Акт оцінки  складається   у   випадках,   визначених   чинною Методикою оцінки об'єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 629 (зі змінами) (далі - Методика оцінки),  а  саме  тоді,  коли  для  розрахунку  орендної плати не вимагається незалежна оцінка об'єкта..

1.2. Майно передається в оренду з метою _______________________________________________.

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 

 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар  вступає у строкове платне користування Майном у термін,  указаний  у  Договорі,  але  не  раніше  дати  підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три  роки  -  не  раніше  дати  державної  реєстрації Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2.2. Передача  Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.  Власником Майна залишається територіальна громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача   Майна  в  оренду  здійснюється  за  вартістю, визначеною  у  звіті  про  незалежну  оцінку  /  в  акті   оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

3. Орендна плата

3.1 Орендна плата, визначена на підставі Методики розрахунку  орендної плати  за  майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади  та пропорції її розподілу затвердженої рішеннями сільської ради або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку ______________20___ р.___________грн.  

Розмір орендної плати за перший місяць оренди _________ 20___ року встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _________ місяць 20____ року.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3 Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції,   розраховані   Державною  службою  статистики  України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

3.4. У   разі   користування   Майном   протягом    неповного календарного  місяця  (першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  згідно  з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з Сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта   оренди,   а   також   в   інших  випадках,  встановлених законодавчими актами України

3.6. Орендна  плата  перераховується до районного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні ____ %  до ____ %  щомісяця  не пізніше   15  числа  місяця  відповідно  до  пропорцій  розподілу, установлених  Кабінетом  Міністрів  України  і  чинних  на  кінець періоду, за який здійснюється платіж.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі,  підлягає  індексації   і   стягується   до  районного бюджету   та Балансоутримувачу   у   визначеному   пунктом  3.6  співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням  пені  в розмірі _____________________________ облікової ставки НБУ на дату нарахування  пені  від  суми   заборгованості   за   кожний   день прострочення, уключаючи день оплати.

3.8. У   разі,   якщо   на   дату   сплати   орендної   плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж  три  місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі _________________ % від суми заборгованості.

3.9. Надміру  сплачена  сума  орендної плати, що надійшла до сільського бюджету та Балансоутримувача,   підлягає  в  установленому  порядку  заліку  в  рахунок майбутніх платежів,  а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з   припиненням  орендних  відносин  -  поверненню  Орендарю.  Для забезпечення  повернення  зазначених  коштів   сторони   керуються вимогами   Порядку   повернення   коштів,  помилково  або  надміру зарахованих до  державного  та  місцевих  бюджетів,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  25.09.2013 № 1650/24182, та постанови Кабінету Міністрів  України  від  16.02.2011 № 106 "Деякі питання ведення  обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету" (зі змінами).

3.10. Зобов'язання  Орендаря  щодо  сплати  орендної  плати забезпечуються у вигляді  завдатку  у  розмірі,  не  меншому,  ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Якщо договір  оренди  укладено  на  строк,  менший  ніж  один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк.

3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди  Орендар сплачує   орендну   плату   до   дня  повернення  Майна  за  актом приймання-передавання  включно.  Закінчення  строку  дії  Договору оренди  не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  орендною  платою,  якщо  така  виникла,  у   повному   обсязі, ураховуючи санкції, до районного бюджету та Балансоутримувачу.

 1. Використання амортизаційних відрахувань

і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і  споруд  цей  пункт  викладається  у такій редакції:

4.1. Передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в  першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є спільною власністю територіальних громад сіл та міста району.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до пунктів 5.5.,5.8., 6.4. цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень Орендар подає заяву і кошторис  для проведення невід'ємних поліпшень.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

У разі оренди будівлі або споруди:

5.2. За   актом   приймання-передавання  прийняти  орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди.

5.3. Протягом  місяця  після   підписання   Договору   внести завдаток,  передбачений  цим  Договором.  Завдаток  стягується  до сільського   бюджету   і   Балансоутримувачу   у   співвідношенні, визначеному   у   пункті  3.6  цього  Договору.  Після  закінчення основного  строку  Договору  оренди   здійснюється   перерахування орендної  плати  за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного  Орендарем  завдатку.   У   разі   порушення   Орендарем зобов'язання   зі  сплати  орендної  плати  він  має  відшкодувати сільському бюджету і Балансоутримувачу збитки в сумі,  на яку вони перевищують  розмір завдатку.  Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою  Сторін  сума  сплачених  орендних  платежів  і завдатку   перевищить  передбачені  Договором  платежі  за  період фактичної оренди,  то це перевищення розглядається як  зайва  сума орендної плати (див. п. 3.9 цього Договору).

5.4. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату. Відшкодовувати витрати на утримання орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню   і   псуванню,   тримати   Майно   в   порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.6. Забезпечити Орендодавцю і  Балансоутримувачу  доступ  на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору.

5.7. У разі  виникнення  загрози  або  настання  надзвичайних ситуацій,  пов'язаних  з  природною  стихією:  ураган,  землетрус, великий снігопад,  ожеледиця тощо,  надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.8. Своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок капітальний, поточний та  інші  види  ремонтів  орендованого  Майна.  Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід'ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов'язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

У разі,  якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9 такого змісту:

"5.9. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення

                                    (період)

невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит".

5.10. Протягом   місяця   після   укладення   цього  Договору застрахувати орендоване Майно не менше,  ніж на його  вартість  за висновком    про    вартість    /    актом   оцінки   на   користь

________________________________________________________________,
   (Орендодавця (для передачі Балансоутримувачу) або Орендаря)
який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку,  визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового  полісу  і  платіжного доручення.  Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.11.    На    вимогу    Орендодавця    проводити    звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.12. У разі припинення  або  розірвання  Договору  повернути Орендодавцеві або підприємству/товариству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані,  не  гіршому,  ніж  на  момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення  стану  або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.13. Здійснювати    витрати,    пов'язані    з    утриманням орендованого Майна.  Протягом 15  робочих  днів  після  підписання цього  Договору  укласти  з  Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат  Балансоутримувача  на  утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.14. Нести    відповідальність    за    дотримання    правил експлуатації інженерних мереж,  пожежної  безпеки  і  санітарії  в приміщеннях згідно із законодавством.

5.15. У  разі  зміни рахунку,  назви підприємства,  телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.16. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

6. Права Орендаря

     Орендар має право:

6.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

У разі оренди  групи  інвентарних  об'єктів  до  Договору  за згодою Сторін може бути включений пункт 6.2 такого змісту:

"6.2. За згодою Орендодавця продавати,  обмінювати, позичати, іншим  чином розпоряджатися матеріальними цінностями,  які входять до складу орендованого Майна,  за умови,  що це не  порушує  інших положень цього Договору.

Матеріальні цінності і кошти,  отримані від цих  операцій,  є власністю  Орендодавця  і використовуються у порядку,  визначеному чинним законодавством".

6.3. За  згодою  Орендодавця  здавати  майно   в   суборенду. Суборендну  плату  в  розмірі,  що  не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди,  отримує  Орендар,  а  решта  суборендної  плати спрямовується до районного бюджету.

6.4. За  згодою Орендодавця проводити заміну,  реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.5. Ініціювати списання орендованого  Майна Балансоутримувачем.

6.6. Самостійно розподіляти  доходи,  отримані  в  результаті використання   орендованого  Майна,  створювати  спеціальні  фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

6.7. Якщо Орендодавець у  строки  і  на  умовах,  визначених  цим Договором,  не передасть Орендареві об'єкт оренди,  Орендар має  право  вимагати   від   Орендодавця   передачі   об'єкта   та відшкодування   збитків,   завданих   затриманням   передачі,  або відмовитися  від  Договору  і  вимагати   відшкодування   збитків, завданих йому невиконанням даного Договору.

6.8.Якщо  Орендодавець  або  інший   балансоутримувач   майна, переданого  в оренду,  не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до  призначення  та  умов Договору, орендар має право:

 • відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;
 • вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків.

6.9.Орендар  може  зажадати  повернення  орендованого  майна з будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні ним,  відшкодування шкоди, завданої майну громадянами і юридичними особами, включаючи Орендодавця

 

7. Обов'язки Орендодавця

     Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю  об'єкт оренди в комплекті та у стані,  що відповідають істотним умовам  Договору  та  призначенню Майна,  і повідомити Орендаря про особливі властивості та недоліки Майна,  які йому відомі і які можуть  бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Орендаря або інших осіб чи призвести до  пошкодження  самого Майна під час користування ним.

Майно згідно з цим  Договором передати Орендарю за актом приймання-передавання майна,  який підписується одночасно з цим Договором,  а в разі оренди нерухомого  Майна  на  строк  не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору.

7.2. Не    вчиняти   дій,   які б   перешкоджали   Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення  чинності цього  Договору  переукласти  цей  Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень орендованого  Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

Договір може  містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна.

7.5. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень.

8. Права Орендодавця

     Орендодавець має право:

8.1.  Контролювати  з  можливим  залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за  Договором,  і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування.

8.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього Договору або його розірвання за погодженням сторін або вимагати дострокового розірвання за рішенням суду у  разі невиконання орендарем своїх зобов’язань  та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом  візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за цим  Договором  Сторони  несуть  відповідальність  згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця,  якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3. Спори,  які  виникають  за цим Договором або в зв'язку з ним,  не  вирішені  шляхом  переговорів,  вирішуються  в  судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на ______, що діє з "___"_____________ 20__ р. до "___"_____________ 20__ р. включно.

10.2. Умови  цього  Договору  зберігають силу протягом усього строку цього Договору,  у тому числі у випадках,  коли після  його укладення   законодавством   установлено  правила,  що  погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3. Зміни  до  умов  цього  Договору  або  його  розірвання допускаються за взаємної  згоди  Сторін.  Зміни,  що  пропонуються внести,  розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковим договором,  який  є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності  дозволу  органу,  уповноваженого   управляти   об'єктом оренди.

10.5. Реорганізація  Орендодавця  або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є  підставою  для  зміни  або припинення  чинності цього Договору,  і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • приватизації орендованого майна Орендарем;
 • загибелі орендованого Майна;
 • достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
 • банкрутства Орендаря;
 • ліквідації Орендаря/Орендодавця - юридичної особи;
 • у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. На  вимогу  однієї  із  сторін Договір оренди може бути достроково розірвано  за  рішенням  суду  у  разі невиконання сторонами своїх зобов'язань  та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України

10.8. У разі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.

10.9. Вартість  невід'ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації.

10.10. У  разі  припинення або розірвання цього Договору Майно протягом    трьох робочих днів повертається Орендарем  ___________________________________.
   (Орендодавцю або Балансоутримувачу)

У разі,  якщо  Орендар  затримав  повернення Майна,  він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.11. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок     щодо      складання      акта приймання-передавання   про   повернення   Майна  покладається  на Орендаря.

10.12. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

10.13. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.14. Цей Договір укладено в 4 (чотирьох) примірниках, кожен з  яких  має  однакову  юридичну  силу,  по  два для Орендодавця й Орендаря.

11. Додатки

     Додатки до цього Договору  є  його  невід'ємною  і  складовою частиною. До цього Договору додаються:

     розрахунок орендної плати;

     звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;

     акт приймання-передавання орендованого Майна;

     витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менший  ніж три роки).

12.Платіжні та поштові реквізити сторін

 

Орендодавець :

Повна назва підприємства, організації, установи відповідно до реєстрації_________________

Адреса: індекс ______________

КОД ЄДРПОУ _______________

Р/Р _________________________

МФО______________________

Посада ____________________

ПІБ   ________________ _______

                                  М.П.  (підпис)            

 

 

 

 

 

 

 

 

Орендар:

Повна назва підприємства, організації, установи відповідно до реєстрації_________________

Адреса: індекс ______________

КОД ЄДРПОУ _______________

Р/Р _________________________

МФО______________________

Посада ____________________

ПІБ   ________________ _______

                                  М.П.  (підпис)            

 

 

 

 

 

 

Додаток

до типового договору оренди

 

 

Акт

приймання - передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної громади

 

_________________                                                           с.Кобринова Гребля

 

 

Цей акт складено відповідно до Договору оренди № _____ від ______________, ______________________________________________

                                       (назва договору оренди)

укладеного між _______________________________________ (Орендодавцем)

              (повна назва підприємства, організації, установи відповідно до реєстрації)

та ___________________________________________________ (Орендарем).

                      (повна назва підприємства, організації, установи відповідно до реєстрації)

Ми, що нижче підписались, Орендодавець з одного боку та Орендар з іншого боку, склали цей акт про те, що з ___________ 20 ___ року відповідно до зазначеного вище договору Орендар прийняв, а Орендодавець передав наступне майно:

 

пп

Назва  майна

Площа об’єкта, що передається в оренду

Технічний стан майна *

1.

 

 

 

 

 

 * Стан майна на момент передачі – відмінний , задовільний, незадовільний, аварійний.

 

Орендодавець :

________________________

________________________

________________________

 

________________________

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Орендар:

________________________

________________________

________________________

 

________________________

М.П.

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Додаток

до  типового договору оренди

 

Р О З Р А Х У Н О К

плати за оренду комунального майна  територіальної громади,

що знаходиться на балансі

_________________________________________________________________________________________________

 (назва підприємства Орендодавця)

 

№ п/п

 

 

Назва та адреса об’єкту оренди

 

 

Площа оренди м2

Вартість майна за експертною оцінкою станом на

_________.

 

Індекс інфляції, з моменту проведення експертної оцінки,

%

 

 

Орендна ставка,

%

 

 

Орендна плата за рік, (грн.)

Орендна плата за перший (базовий) місяць

 

місяць, рік

Орендна плата

без ПДВ, (грн.)

Орендна плата

 з

 ПДВ, (грн.)

 

2 (грн)

Усього об’єкту оренди  без ПДВ

 
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Державною службою статистики України повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.

 

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Керівник

 

Головний бухгалтер