Кобриново-Гребельська сільська рада

Тальнівського району Черкаської області

Шостого скликання

14 С Е С І Я

 Від 16  травня  2012 року  № 14/13

с.Кобринова Гребля

 

Про проект рішення про місцеві

податки і збори на 2013 рік

 

    Відповідно статей 10, 12,14, 265, 266, 267, 268  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-ІV, листа Державної податкової інспекції у Тальнівському районі від 19.05.2011 року № 915/15-029, підпунктом 24 частини  1 статі 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, сесія сільської ради вирішила:

 

1.Запровадити з 01.01.2013 року на території Кобриново-Гребельської сільської ради такі види місцевих податків і зборів:

 

1.1.Збір за провадження деяких видів підприємницької  діяльності.

1.2.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.3.Єдиний податок.

 

2. Затвердити положення про граничні розміри, порядок оплати і перерахування до місцевого бюджету місцевих податків і зборів., яке є невідємною частиною даного рішення  (додається).

3.Взяти до відома, що будь-яке провадження торгівельної діяльності за межами приміщень власних торгових точок на території сіл Кобринова Гребля та Антонівка може здійснюватися лише з дозволу виконавчого комітету сільської ради ( виносна торгівля, виставка-продаж, ярмарок і т.п.).

4.Після розробки центральним органом державної податкової служби затверджуються спеціальні форми податкової звітності по місцевиих податках і зборах вносяться доповнення до даного рішення.

5. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і своєчасність сплати або перерахування до   сільського (міського) бюджету збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,    податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, покладається на платників.

6.Контроль за  правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів здійснюється податковим органом.

7.Відповідальність за несвоєчасну подачу затверджених форм розрахунків і сплату вказаних платежів покладається на платників або уповноважені органи (організації) відповідно до діючого законодавства.

8.Встановити, що до внесення змін до розділу ХІУ Податкового Кодексу України в частині оподаткування субєктів малого підприємництва діє Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва» (з наступними змінами).

9.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.

10. Визнати таким що втратить чинність рішення  № 6/1 від 13.07.2011 року по даному питанню з 01.01.2013 року.

11. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів та головного бухгалтера сільської ради Школьну Н.М.

 

 

 

 

Сільський голова                                    В.І. Маляр